Sveriges Fondexperter

De personer som ansvarar för aktiv förvaltning i fonder och fondutvärdering är en viktig men ofta förbisedd maktfaktor inom den svenska finansbranschen. Den genomsnittliga fondexperten är välutbildad med en examen i ekonomi eller motsvarande och har nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 20 procent med högre andel hos större aktörer.

Utbildningsnivå

Samtliga fondexperter som har medverkat i någon eller flera av de undersökningar som ligger till grund för SFEI (till och med oktober 2015) har genomgått universitetsstudier eller motsvarande fristående utbildning. Sammantaget har gruppen en mycket hög genomsnittlig utbildningsnivå. Förutom någon typ av examen inom ekonomi (civilekonom, examen med inriktning mot företags- / nationalekonomi eller motsvarande) är civilingenjör den vanligaste utbildningsinriktningen.

Arbetslivserfarenhet

Fondexperterna har en relativt lång genomsnittlig branscherfarenhet som kompletterar den akademiska bakgrunden. Merparten av de fondexperter som hittills har medverkat i SFEI-undersökningarna har minst tio års erfarenhet inom fond- eller finansbranschen som helhet. Med tanke på att kapitalförvaltning är en värdeskapande process som ofta bedrivs långsiktigt är det naturligt att de som lyckas väl finns kvar i branschen under lång tid om de själva så önskar.

Könsfördelning

En klar majoritet av fondexperterna som har deltagit i en eller flera av SFEI-undersökningarna är män och andelen kvinnor ligger på strax under 20 procent totalt sett. Under åren har andelen kvinnor pendlat mellan cirka 10-20 procent i de enskilda rapporterna. Könsbalansen blir något jämnare i en jämförelse utifrån kapital under förvaltning, då större aktörer i högre utsträckning tenderar att representeras av kvinnor i undersökningarna.

Slutsats

Den genomsnittliga fondexperten som medverkar eller har medverkat i någon SFEI-undersökning är i genomsnitt välutbildad med en examen i ekonomi eller motsvarande och har nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 20 procent med en något jämnare könsfördelning hos de större aktörer som medverkar i undersökningen.

Doktor eller påbörjad PhD
2 %‍

Dubbelexamen (ekonom + civilingenjör eller MBA)
9 %‍

Civilingenjörsexamen
11 %‍

Universitetstudier / motsvarande relevant utbildning
9 %‍

Annan universitets­examen
29 %‍

Examen inom ekonomi
59 %‍

Mer än 15 år
43 %
10-15 år
17 %
5-10 år
17 %
0-5 år
‍13 %
82 %
Män
18 %
Kvinnor

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se